Gå med idag Förslag och idéer?

Levande kyrka i Partille Pastorat

Vi vill fortsätta med det som kyrkan gör bäst! Gudstjänstliv, dop, bröllop och begravning, musik, barn- och ungdomsverksamhet samt diakonin är viktiga och självklara verksamheter som vi vill ska bli ännu bättre. Kyrkan behöver ständigt förnyas för att kunna möta människors behov idag. Samtidigt vill vi att budskapet om Jesus lyser igenom i allt vad kyrkan gör. 

 

LEVANDE KYRKA

Detta BRINNER vi för


En kyrka för alla

Vi vill vara en kyrka för alla. Vi verkar för att människor i alla åldrar skall uppleva sig viktiga, delaktiga och uppskattade för sin egen skull oavsett bakgrund, etnicitet eller kultur.

Barn och ungdomar

Vi satsar på engagemang för barn och ungdomar och ser med glädje på den verksamhet för unga som bedrivs i kyrkans regi, såsom babyrytmik, öppen förskola, scouter och konfirmandgrupper. Likaså värdesätter vi att folkhögskolestudenter gör praktik i Öjersjö-kyrkan för att bl.a. stödja ungdomar i närområdet.

Samhällsengagemang

Vi vill stödja och uppmuntra arbetet med integration av människor som flytt hit från andra länder, exempelvis genom språk-caféet. Kyrkorna i Partille bedriver även en omfattande diakonal verksamhet där man bl.a. är med och delar ut matkassar och jul-klappar till behövande barn. Vi ser mycket positivt på det ekumeniska samarbetet som sker i Partille där både RIA och Öst-hjälpen är goda exempel. Ett annat gott exempel är Furulunds församlings mångåriga stöd till den lilla isolerade byn Kidilo i Tanzania, där kyrkan bl.a. har byggt en skola och ser till att byborna nu har regelbunden tillgång till sjukvård. Pastoratet har även ett mångårigt arbete i Etiopien.

Lokal och partipolitisk obunden

Vi fokuserar på den lokala verksamhet som bedrivs av de sex kyrkorna i Partille, alla med lite olika profil. Vi är partipolitiskt obundna och anser att den lokala kyrkan ska styras av de som är medlemmar och aktiva i Svenska Kyrkan. Partipolitik – vare sig den kommer från vänster- eller högerkanten – hör inte hemma i kyrkan.

Kyrkan i tiden

Vi vill fortsätta med det som kyrkan gör bäst! Gudstjänstliv, dop, bröllop och begravning, musik, barn- och ungdoms-verksamhet samt diakonin är viktiga och självklara verksam-heter som vi vill ska bli ännu bättre. För dig som är ny i tron eller bara nyfiken på livets stora frågor rekommenderar vi någon av de alfakurser som regelbundet ges i pastoratet. Kyrkan behöver ständigt förnyas för att kunna möta människors behov idag. Samtidigt vill vi att budskapet om Jesus lyser igenom i allt vad kyrkan gör.

Meningsfullt engagemang

Vi önskar att människors olika gåvor får komma i funktion. Kyrkan ska förmedla en levande tro på Gud, en Gud som möter oss människor med nåd och kärlek just där vi befinner oss - i livets olika skeden. Det är viktigt med små grupper, där man blir sedd, umgås, delar livet och har omsorg om varandra.

Mer om oss

1. Vilka framtidsutmaningar står Svenska kyrkan i Partille inför?

Kyrkans uppdrag och utmaning grundas genom alla tider på Jesu missionsbefallning: “Gå ut och gör alla folk till lärjungar!” Det innebär att kyrkan ska nå ut till alla och möta barns, ungdomars och vuxnas behov. Vi vill att fler skall komma med i kyrkan!

Vi ser en utmaning i vikande ekonomiska resurser men vill gärna om möjligt behålla Kåsjögården samtidigt som vi inser att tuffa prioriteringar kan behöva göras. Men genom att fler går med i kyrkan kan ekonomin förbättras!

2. Vilka frågor kommer er nomineringsgrupp att driva?

Vi vill stödja kärnområdena i kyrkans arbete: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi vill uppmuntra fler till frivilligt och meningsfullt engagemang. Vi vill fortsätta arbetet med kamratstödjare på skolorna som vi gjort sedan 1985. Vi vill öka antalet Alphagrupper (introduktion i kristen tro) och smågrupper där man kan dela frågor om livets mening.

3. Vad är kyrkans främsta bidrag till Partille?

Arbetet i kyrkan är mycket omfattande från vaggan till graven - från dop och samlingar för föräldrar med bebisar, till ”leva vidare-grupper” för sörjande till begravningar. Det finns en stor barn- och ungdomsverksamhet (söndagsskola, scouter, konfirmander, ungdomsgrupper), olika körer, samtalsgrupper, föredrag och konserter. Vidare ger Östhjälpen, RIA, språkcafét och kyrkans riktade diakonala insatser meningsfull sysselsättning och hjälp.

 4. Varför ska väljarna rösta på er nomineringsgrupp?  Vi är en opolitisk grupp som anser att kyrkan inte ska styras av politiska partier eller partipolitiska agendor. Vi vill se en kyrka med Jesus i centrum och Bibeln som grund. Vi är engagerade i kyrkans arbete och Gudstjänstliv, vilket vi ser som mycket viktigt för dem som ska fatta beslut om verksamheten. Vi vill verka för att kyrkan ska vara en aktiv partner i samhället och samhällsutvecklingen och att det ekumeniska samarbetet ökar.


Våra kandidater

Här följer beskrivning av våra toppkandidater

Karin Lund

En gång folkskollärare, nu bara söndagsskollärare. Glad farmor och mormor. Jag önskar att både barn och vuxna skall få känna sig hemma i kyrkan och lära känna Jesus: vår allra bästa vän.

Ebher Sandwing

Jag är engagerad i kyrkan, kyrkliga frågor och tycker att kyrkan är en mycket viktigt part i det svenska samhället, dess frågor och utveckling.

Marie Lundin Bokesand

Detta är en beskrivning av en anställd. Berätta om den anställda för sidans besökare, till exempel om erfarenhet, utbildning eller passioner.

Börje Lund

Förtagare, ingenjör

Var med i start av Furulundskyrkan-EFS år 1982 och därefter invald i kyrkofullmäktige. Deltog i EFS visionsgrupp för start av Öjersjökyrkan. Önskar alla förmånen att tro på Jesus här i tiden och in i evigheten.

Sara Koitrand

IVA-undersköterska

Medlem i Efs i Furulunds församing. Passion för Israel! Längtar efter en kyrka som delar vardagen tillsammans.  Se människor helade till ande, kropp och själ! Älskar löpning och crossfit. 


Levande Kyrka i Partille Pastorat

Vår valsedel


KARIN LUND, Partile
EBHER SANDWING, Öjersjö
MARI LUNDIN BOKESAND, Öjersjö
BÖRJE LUND, Partille
SARA KOITRAND, Jonsered
RICKARD COLLIANDER, Öjersjö
INGA-LILL SANDVING, Öjersjö
TOMAS LUND, Partille
EVA PIPKORN, Sävedalen PER MALMBERG, Öjersjö
MARIA PERSSON, Jonsered
MARIANNE SJÖGREN, Partille
GUNILLA JÄGEMALM, Partille
SYLVIA REIGÅRD, Sävedalaen
MARIA LINDBECK, Partille
STIG ÖSTFJORD, Sävedalen
RIGMOR CASTOR, Partille
MARIA OLVESTRAND, Sävedalen
BERTIL CARLSSON, Öjersjö
GUNILLA LOKRANTZ, Öjersjö
ELISABETH HEDERSTAD, Sävedalen
KERSTIN OLSSON, Partille
GUNNEVI HOFVERBERG, Öjersjö


Gå med i LEvande Kyrka PArtille

Stöd vårt arbete och var med och förändra, bli medlem i dag. Att bli medlem kostar 250 kr / år och betalas till PG 4497320-4
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
Förslag och idéer? Frågor eller Funderingar?

Kontakta oss

Skicka in formuläret nedan för att komma i kontakt med oss!
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kåsjögårdens vara eller inte vara?

Börje Lund

Levande kyrka har gjort en protokollsanteckning i beslutet om Kåsjögården och klargjort att vi vill behålla Kåsjögården om det uppstår ekonomiska realistiska möjligheter som vi idag inte har. Det innebär att vi kan behålla Kåsjögården även om planändringen är utförd.

Vi måste emellertid skilja på populistiska önskningar och ansvar för den situation som råder. Vi har under lång tid vänt på alla stenar för att om möjligt slippa minska församlingsverksamheten. Just nu ser vi inga oförutsedda inkomster utan bara röda siffror de kommande åren om ingen förändring görs.

I detta läge måste vi värna mer om våra anställda och den verksamhet som bedrivs än om byggnader som inte används. Vi har försökt skjuta på kravet som kyrkomötet, svenska kyrkans högsta instans, har på balansen mellan tillgångar och skulder. Målkapitalet måste nu ökas med 9 miljoner och dessutom saknas medel för att kunna underhålla befintliga fastigheter pastoratet har redan minskat sin personal på kansliet.

Skall vi nu även permittera församlingspersonal för att behålla en fastighet som inte använts av pastoratet på många år...? Vi behåller gärna Kåsjögården om nämnda målkapital skulle flyta in från något håll som vi i dagsläget inte kan se.

Vi har talat med Kåsjögårdens egnahemsförening och Partillebo med flera om Kåsjögården och fått full förståelse för vår situation, men delar av kyrkofullmäktige vill inte förstå allvaret i nuvarande ekonomi och har dessvärre inte kunnat ge något konstruktivt förslag på hur den ekonomiska balansen istället skulle kunna uppnås.

Varför har det inte blivit en kyrka med en komplett församlingsverksamhet på Kåsjögården? Jo, det beror på att bara politiska partier hade makten i kyrkan då erbjudandet kom på 80-talet om att köpa Kåsjögården för en mycket billig peng. Många av dessa politiker satt även i kommunens beslutande organ och tyckte att även kommunen skulle få del av detta fantastiska erbjudande.

Dåvarande kyrkoherde och undertecknad var de enda, opolitiska representanter, som då protesterade mot att kommunen skulle få cirka 4400 kvm och kyrkan bara 2900 kvm. Om detta inte hade skett, så hade troligen Furulundskyrkan eller Öjersjökyrkan legat där men det fanns inte plats för kyrka, parkering och allt som det skulle ha inneburit på bara 2900 kvm.

Trots allt gläder vi oss åt att vi fått en underbar plats – Öjersjökyrkan – som ligger nära Lilla Hålsjön och som bara är 1800 meter från det stora centrum med alla lägenheter och hus som nu byggs.

Väldigt många har hittat till Öjersjökyrkan och det kommer nya hela tiden.

Trots allt så är det korta avstånd till kyrkorna i Partille dit alla är välkomna.

BÖRJE LUND Ordf. Levande kyrka (opolitisk grupp) V. Ordf i kyrkorådet


KÅSJÖGÅRDEN IGEN...... ???

Karin och Börje Lund

Vi förstår att de som bor närmast KÅSJÖGÅRDEN kämpar för att ha den kvar.
Även vi Karin och Börje Lund , som var med från start, önskar det om vi kan lösa
ekonomikravet som ligger på pastoratet.
Efter önskningar i Öjersjö om kyrka med särskild inriktning på barn och unga
letade man i två år efter erforderlig tomt för detta, då Kåsjögårdens yta inte räckte
för kyrka, församlingshem och parkering .
 
Vi såg det som en skänk från ovan när pastoratet fick köpa en tomt på 19000 m2,
varav 15000 m2 skog med badplats för 6 miljoner. Det som nu är Öjersjökyrkan.
Vi hoppas kunna behålla Kåsjögården. Samtidigt är vi tacksamma och glada för att
vi har Öjersjökyrkan som är en fantastisk plats .Den ligger 1800 m från det nya
centrumet med ca 2000 personer och endast 3 km från Kåsjögården.
Cykel- och gångvägar finns och närhet till busshållplatser.
Kom och se själv, inte minst skogen, en plats för stillhet och rekreation,
där även 75 scouter samlas varje vecka med 10 frivilliga ledare.
Glädjande att 73 % av barn och unga av hela Pastoratets fasta grupper samlas i
Öjersjökyrkan och Furlundskyrkan.
 
Med sviktande ekonomi måste ändå en tjänst tas bort i Öjersjö nästa år.
Vi är ledsna för det, men inser att vi måste rätta munnen efter matsäcken.
3,5 % gick ur kyrkan i Sävedalen år 2020 , 3 % i Partille och
2 % i Furulunds församling där Öjersjö ingår . Detta försämrar ekonomin drastiskt.
Midsommarfirandet på Kåsjögården har varit den enda större samlingen där på
senare tid. Detta har varit mycket uppskattat, men om det inte går att lösa
ekonomikravet, får vi ändå försöka se det positivt att det inte blir lika trångt om
midsommarfirandet flyttas till Öjersjökyrkan, som ändå ligger nära.
Karin o Börje Lund
LEVANDE KYRKA

RÄDDA KÅSJÖGÅRDEN

Ebher Sandwing

Levande Kyrka, opolitisk grupp i Partille kyrkofullmäktige, vill ”Rädda
Kåsjögården” utan att kärnverksamheten drabbas genom att delar av
församlingarnas personal måste friställas.
Kyrkomötet, som är Svenska Kyrkans högsta politiska organ, har som krav för
sina stift och pastorat att ett visst eget kapital måste finnas i varje pastorat.
Partille pastorat har pga. av kostsamma renoveringar av pastoratets kyrkor
samt expansion av en ny kyrka i en tillväxtdel i kommunen (2000 nya hushåll i
Öjersjö) för närvarande ett eget kapital som understiger det som Kyrkomötet
kräver.
 
Gruppen Levande kyrka föreslog därför och ansökte hos Partille kommun om
en planändring för att kunna försälja tre tomter vid Kvastekulla griftegård.
En försäljning av dessa tomter skulle ha inbringat erforderligt kapital för att nå
det kapital som Kyrkomötet kräver.
Tyvärr avslog Partille kommunstyrelse denna begäran.
En majoritet av Partille pastorats kyrkofullmäktige såg sig då tvingade att lämna
in förslag om planändring för Kåsjögården för att göra det möjligt att på sikt
kunna försälja dessa tomter.
 
Några beslut om att sälja eller inleda försäljning av Kåsjögården är inte fattade.
Gruppen Levande kyrka är mycket positiv till att bevara och rädda Kåsjögården,
dock inte till priset av att friställa befintlig personal, vilket i dagsläget är det
andra och för närvarande det enda alternativa förslaget.
Detta skulle påverka kyrkans kärnverksamhet bland barn, ungdomar och vuxna
på ett mycket negativt sätt.
Gruppen Levande kyrka efterlyser därför andra alternativa förslag för att rädda

Kåsjögården och tar gärna emot dessa på vår hemsida.