Levande Kyrka

Levande kyrka vill förändra kyrkopolitiken i Sverige!
Vill du vara med?

Levande Kyrka:

 - är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp, eftersom vi anser att kyrkan inte skall styras av politiska partier utan av människor som är engagerade i kyrkans verksamhet. Förnärvarande ställer vi upp kyrkovalet i Stockholms domkyrkoförsamling.

 - har bildats av människor som vill arbeta för en levande församling, ett aktivt gudtjänst liv och ett synlig görande av Jesus i kyrko politiken.

 - vill verka för en kyrka fri från politiker och politisk propaganda.

 - består av människor med hjärta och engagemang för församlingslivet.

 - vill bland annat att det diakonala perspektivet ska genomsyra församlingens arbete. Arbetet bland gamla och sjuka i församlingen är viktigt. ett utåtriktat diakonalt arbete bland hemlösa, missbrukare, prostituerade, flyktingar och ungdomar i Stockholms city är en central profilfråga. Enligt kyrkoordningen har församlingen ansvar för alla de människor som vistas inom dess område, oavsett om de är skrivna där eller ej.

 - vill befrämja möjligheten att på olika sätt presentera kyrkans budskap genom förkunnelse och evangelisation.

 - vill verka för att befrämja lekmannaengagemanget och frivilliginsatserna. Framtidens kyrka behöver i större utsträckning än idag lita till de frivilliga insatserna. Lekmännen tillför kyrkan engagemang och vitalitet.

 - vill stå för en klassisk kristen trostolkning, enligt trosbekännelsen med ett självklart centrum i Jesu ord och handling.

För att genomföra denna vision behöver vi därför din röst och ditt medlemskap.

Carin Björk

Carin Björk
FOTO Johan